Cách dùng câu nhấn mạnh trong tiếng Anh

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ tư, 29/12/2021, 16:04 (GMT+7)

Trong câu nhấn mạnh, nội dung nào cần làm nổi bật sẽ đứng sau "It is/was..." với nghĩa "chính là... làm/đã làm gì".

Bạn đang xem: Cách dùng câu nhấn mạnh trong tiếng Anh

Câu nhấn mạnh vấn đề (Câu chẻ - Cleft Sentences) là dạng câu nhấn mạnh vấn đề vào một trong những bộ phận như công ty ngữ, tân ngữ, trạng kể từ hay 1 đối tượng người dùng, vấn đề này bại.

Câu thông thường bao gồm nhì vế. Nội dung này cần thiết nhấn mạnh vấn đề tiếp tục đứng sau It is/was.... với nghĩa "chính là... làm/đã thực hiện gì".

1. Câu công ty động

Ghi chú: V (động kể từ nguyên vẹn dạng), Vp1 (động kể từ vượt lên khứ).

Chú ý: Động kể từ ở mệnh đề chủ yếu và tobe sau "It" nên nằm trong thì It is... V và It was... Vp1.

Thành phần được nhấn mạnh Cấu trúc Ví dụ
Chủ ngữ (S)

It is/was + S + that (who)+V/Vp1

- It is my mother who does the household chores (Chính là u tôi thực hiện toàn bộ việc làm nhà).

- It was the boy that broke the window (Chính thằng nhỏ nhắn này đã làm vỡ tung cửa ngõ sổ).

Tân ngữ (O) It is/was + O + that+ S + V/Vp1

- It is the students that we often talk about (Đó đó là những SV Cửa Hàng chúng tôi thông thường thưa đến).

- It was the bag that she bought last week (Đó đó là khuôn túi cô ấy mua sắm tuần trước).

Trạng từ (Adv) It is/was + Adv + that + S +V/Vp1

- It is in the garden that they plant vegetables (Đấy đó là quần thể vườn mà người ta trồng rau).

- It was the places that my family went last year (Đó đó là những điểm mái ấm gia đình tôi cho tới vô năm ngoái).

What (Nhấn mạnh cho tới danh từ) What + nội dung nhấn mạnh vấn đề + is...

- What you said is right until now.(Những gì các bạn nói đến việc lúc này vẫn đúng).

- What the children lượt thích is KFC (Thứ tuy nhiên trẻ nhỏ con cái mến đó là KFC).

2. Câu bị động: Chỉ nhấn mạnh vấn đề cho tới O

Ghi chú: Vp2 (quá khứ phân từ).

Chú ý: Động kể từ tobe ở mệnh đề chủ yếu và tobe được phân tách ở mệnh đề sau "It" nên nằm trong thì.

Thành phần được nhấn mạnh Cấu trúc Ví dụ
Tân ngữ (O) It is/was + O + that+ be + Vp2

- It is the cars that are talked about (Đó đó là con xe tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi thưa đến).

- It was the school that was built two years ago (Đó chủ yếu ngôi ngôi trường đang được xây cách đó nhì năm).

Bài tập luyện lựa chọn đáp án đúng:

1. _______ I bought these books.

A. It is from this bookstore that

B. I were from this bookstore where

C. It was this bookstore which

D. It was this bookstore that

2. It was David _______ us with the assignments.

A. helps B. that helps C. đồ sộ help D. who hepled

3. _______ the police rescued from the fire.

A. The man B. The man that

C. It was the man who C. It was the man whom

4. ______ a high level of blood cholesterol.

A. It is eggs that contain

B. Those are eggs it contains

Xem thêm: Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo...

C. It is eggs that contains

D. It is eggs contain

5. ________ we all look for.

A. That happiness

B. It is happiness that

C. Happiness it is that

D. Happiness it is

6. He gains impressive achievements at the age of 20.

A. It is at the age of đôi mươi that he gains impressive achievements.

B. It was at the age of đôi mươi that he gains impressive achievements.

C. It is at the age of đôi mươi that he gained impressive achievements.

D. It was at the age of đôi mươi that he gained impressive achievements.

7. She was unsatified with the service.

A. What she was unsatisfied with was the service.

B. It is what she was unsatisfied with was the service

C. It was unsatisfied with what was the service

D. Which she was unsatisfied with was the service

8. The man gave that girl a bunch of roses.

A. It was that girl that was given a bunch of roses.

B. It was that girl who the man gave a bunch of roses.

C. It was that girl which the man gave a bunch of roses.

D. A and B

9. They met each other at the party.

A. It was at the các buổi party that they meet each other.

B. It is at the các buổi party where they met each other.

C. It were at the các buổi party that they met each other.

D. That was at the các buổi party that they met each other.

10. David got flying color for the final examination.

A. It is David who got flying color for the final examination.

B. It was David who got flying color for the final examination.

C. It was David who got flying color for the final examination.

Xem thêm: TRẠNG TỪ LÀ GÌ? VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ TRONG CÂU - dnulib.edu.vn

D. It was David who got flying color for the final examination.

> Đáp án" href="https://cdsphn.net/cach-dung-cau-nhan-manh-trong-tieng-anh-4409702-p2.html">>> Đáp án

Đinh Thị Thái Hà